12-07-2020, 13:27:06
Trang chủ BÀI VIẾT CỦA HỘI VIÊNĐăng kýTruy cập
Chào mừng Quý khách đã đến với diễn đàn của Hội Lưu Học sinh Việt nam 
[ Các tin mới · Thành viên · Nội quy · Tìm kiếm · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Diễn đàn » Pháp luật » Các văn bản pháp luật mới » VIETLAW-SMS (45/2006)
VIETLAW-SMS (45/2006)
PQADate: Сб, 18-11-2006, 18:40:02 | Message # 1
Rat nhiet tinh
Group: Admin
Posts: 375
Reputation: 0
Status: Offline
CHÍNH PHỦ

Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài (SMS: 202100) - Ngày 15/11/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
Theo đó, Trong trường hợp cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, thì năng lực pháp luật dân sự của cá nhân đó được xác định trên cơ sở mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau, có quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó không bị hạn chế, trừ trường hợp do pháp luật quy định...
Việc xác định một tài sản thuộc di sản thừa kế là bất động sản hoặc động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có di sản thừa kế đó. Trong trường hợp người để lại di sản thừa kế không có quốc tịch hoặc có hai hay nhiều quốc tịch nước ngoài, thì việc xác định pháp luật áp dụng về thừa kế theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch và cư trú vào thời điểm phát sinh quan hệ dân sự; nếu người đó không cư trú tại một trong các nước mà người đó có quốc tịch thì áp dụng pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch và có quan hệ gắn bó nhất về quyền và nghĩa vụ công dân…
Đối với vấn đề thừa kế theo di chúc, hình thức của di chúc phải tuân theo pháp luật của nước nơi lập di chúc. Di chúc của người Việt Nam lập ở nước ngoài được công nhận là hợp thức tại Việt Nam, nếu tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam về hình thức của di chúc...
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (SMS: 202099) - Ngày 15/11/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 263/2006/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010.
Thủ tướng chỉ đạo: tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, hoạt động, tăng cường đầu tư phát triển những tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước mà trước mắt Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ để đáp ứng được vai trò là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường, hoạt động có hiệu quả, có khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế… Hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ các công ty thuộc diện Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ sang hình thức công ty TNHH một hoặc nhiều thành viên hoặc công ty cổ phần của chủ sở hữu là Nhà nước vào năm 2009…
Đẩy nhanh tiến độ, mở rộng diện cổ phần hoá công ty nhà nước. Tập trung chỉ đạo cổ phần hoá các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước quy mô lớn, các ngân hàng thương mại quốc doanh, công ty tài chính nhà nước; bảo đảm hiệu quả, đạt mục tiêu thu hút vốn và đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Cổ phần hoá gắn với niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán phải tạo được hàng hoá có chất lượng cao cho thị trường chứng khoán…
Hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với các công ty con là công ty đa sở hữu để phát huy hiệu quả liên kết kinh tế của tổ hợp doanh nghiệp và tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các công ty tham gia liên kết. Cổ phần hoá tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty mẹ với lộ trình phù hợp…
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Phân cấp quản lý tài sản nhà nước (SMS: 202091) - Ngày 14/11/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2006/NĐ-CP quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước giữa Chính phủ với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương.
Những tài sản phải đăng ký quyền quản lý, sử dụng bao gồm: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Xe ôtô các loại; Các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên...
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương được phép quyết định việc thanh lý nhà, công trình xây dựng có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng, bị hư hỏng không còn sử dụng được hoặc nếu tiếp tục sử dụng phải chi phí lớn, không có hiệu quả...
Tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao trực tiếp quản lý sử dụng tài sản phải thực hiện việc đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản với cơ quan Tài chính. Trường hợp phát hiện đơn vị nào không đăng ký sẽ bị ngừng cấp kinh phí hoạt động cho tài sản đó và bị xử phát hành chính theo quy định của pháp luật…
Trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước đang sử dụng không đúng mục đích hoặc vượt quá định mức sẽ bị thu hồi…
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại tố cáo (SMS: 202093) - Ngày 14/11/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.
Theo đó, Thủ trưởng cơ quan nhà nước có trách nhiệm định kỳ tiếp công dân, lịch tiếp phải được thông báo công khai. Đối với những vụ việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở giải quyết phải trả lời ngay cho công dân biết; nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì phải nói rõ thời hạn giải quyết, người cần liên hệ tiếp để biết kết quả giải quyết…
Chậm nhất trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày ký quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết phải công khai quyết định đó qua các hình thức sau: niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan đã ban hành quyết định; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng…
Sẽ không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký… Trong trường hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, tính mạng, tài sản của công dân thì cơ quan nhận được đơn phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn…
Đồng thời, đối với những người đến khiếu nại, tố cáo có hành vi gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng cần yêu cầu cơ quan Công an có biện pháp xử lý. Trong trường hợp cần thiết, thì áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền đối với những người lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật tại nơi tiếp công dân…
Thủ trưởng cơ quan nhà nước nếu thiếu trách nhiệm, nhiều lần để xảy ra vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong cơ quan do mình quản lý thì bị xử lý kỷ luật; nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự…
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chính sách về giáo dục đào tạo (SMS: 202090) - Ngày 14/11/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân để đào tạo cán bộ, công chức, viên chức cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các dân tộc thiểu số chưa có hoặc có rất ít cán bộ trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.
Theo đó, đối tượng cử tuyển là công dân Việt Nam không quá 25 tuổi, thuộc các dân tộc thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 5 năm liên tục trở lên hoặc là người dân tộc thiểu số mà dân tộc đó chưa có hoặc có rất ít cán bộ đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp…
Chỉ tiêu cử tuyển được xác định theo từng năm, trong kế hoạch tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung cấp của Nhà nước và được cơ quan có thẩm quyền giao theo từng ngành nghề, trình độ đào tạo…
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của địa phương đề xuất chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề, trình độ đào tạo; tổ chức tuyển chọn và cử người đi học theo đúng quy định.
Khi được cử tuyển để đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, người được cử tuyển phải học 1 năm dự bị. Sau khi kết thúc dự bị và được học chính thức tại các cơ sở giáo dục, người được cử tuyển được đào tạo trong hệ thống giáo dục chính quy. Sau khi tốt nghiệp, người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sẽ được UBND cấp tỉnh tiếp nhận và phân công công tác…
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Định mức sử dụng trụ sở làm việc (SMS: 202092) - Ngày 14/11/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp.
Theo quy định mới này, tổng diện tích nhà làm việc của mỗi cơ quan được tính theo định mức diện tích phòng làm việc của tổng số lượng cán bộ, công chức trong biên chế và hợp đồng làm việc không thời hạn của cơ quan đó cộng với định mức diện tích bộ phận công cộng và bộ phận phụ trợ.
Chức danh Bộ trưởng và tương đương được sử dụng tối đa 50m2 cho 1 chỗ làm việc; Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, và các chức danh tương đương Thứ trưởng… và các chức vụ có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1,25 trở lên được tiêu chuẩn diện tích 30 - 40m2; Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng ban của Đảng tại địa phương… và các chức vụ có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,9 đến dưới 1,05 được tiêu chuẩn diện tích 20 - 25m2…
Chuyên viên và các chức danh tương đương được tiêu chuẩn diện tích 8 - 10m2…
Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ căn cứ vào tổng diện tích nhà làm việc hiện có, tổng biên chế hợp đồng làm việc không có thời hạn, chức danh được duyệt của các cơ quan đơn vị để quyết định việc xây mới, xây dựng bổ sung trụ sở làm việc cho từng cơ quan, đơn vị theo quy định của Nhà nước…
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công ích (SMS: 202083) - Ngày 09/11/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
Theo đó, tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (kể cả hợp tác xã) đều có thể tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo các phương thức đấu thầu, đặt hàng. Nguồn kinh phí thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ công ích thuộc dự toán chi ngân sách.
Phương thức đấu thầu được ưu tiên lựa chọn và được thực hiện theo Luật Đấu thầu. Doanh nghiệp trúng thầu phải tự bù đắp chi phí theo giá thực hiện thầu.
Trường hợp doanh nghiệp được Nhà nước đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, nếu giá tiêu thụ theo quy định của Nhà nước thấp hơn chi phí thực tế hợp lý thì được ngân sách nhà nước trợ giá hoặc trợ cấp theo khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích mà doanh nghiệp đó tiêu thụ trên thực tế.
Chỉ các công ty nhà nước mới được giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích và phải căn cứ vào kế hoạch của doanh nghiệp nhà nước đã lập từ năm trước với đầy đủ tiêu chí về số lượng, chất lượng và thời gian giao nộp sản phẩm. Công ty nhà nước thực hiện phương thức giao kế hoạch sản xuất dịch vụ công ích cũng có thể được xem xét để hưởng trợ cấp và trợ giấ dịch vụ trên cơ sở tính toán hợp lý…
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Chuc cac ban luon vui ve.
 
PQADate: Сб, 18-11-2006, 18:40:40 | Message # 2
Rat nhiet tinh
Group: Admin
Posts: 375
Reputation: 0
Status: Offline
BỘ XÂY DỰNG

Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (SMS: 202084) - Theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ban hành ngày 10/11/2006, Bộ Xây dựng hướng dẫn: các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang thì khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2006 được áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. Trường hợp khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2006 nhưng trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định…
Đối với công trình xây dựng được phép lập đơn giá riêng (đơn giá xây dựng công trình), Ban đơn giá công trình căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụng ở công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình, xác định mức điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác (nếu có) trong dự toán xây dựng công trình…
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


BỘ Y TẾ

Quản lý mỹ phẩm (SMS: 202086) - Ngày 10/11/2006. Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy chế Quản lý mỹ phẩm”.
Theo đó, hạn dùng của mỹ phẩm được quy định như sau: việc xác định hạn dùng của mỹ phẩm phải được dựa trên kết quả nghiên cứu độ ổn định; Hạn dùng của của mỹ phẩm không được quy định dài hơn tuổi thọ của mỹ phẩm đã được nghiên cứu.
Mỹ phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành, nếu có thay đổi một trong các nội dung sau đây thì phải thực hiện đăng ký mới: tên mỹ phẩm, dạng bào chế, thành phần trong công thức, tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp kiểm nghiệm, công dụng của mỹ phẩm, đơn vị sản xuất, địa điểm sản xuất.
Hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam gồm các nội dung sau: Giấy phép lưu hành sản phẩm ở nước sở tại; Giấy phép lưu hành sản phẩm được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước nơi mà sản phẩm được bán ra trên thị trường, có nêu rõ nước sản xuất; Giấy phép hoạt động của nhà máy sản xuất có xác nhận đáp ứng các yêu cầu vệ sinh, an toàn và chất lượng hoặc Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại nước sản xuất; Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần; Cam kết của đơn vị sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm về việc công thức sản phẩm không có các chất cấm và tuân thủ theo giới hạn về hàm lượng của những chất bị hạn chế và sản xuất đúng công thức đã công bố…
Tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, nhập khẩu, đăng ký mỹ phẩm có trách nhiệm theo dõi, phát hiện và thu hồi ngay mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng; giải quyết kịp thời khiếu nại của khách hàng về chất lượng mỹ phẩm; bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo quy định của pháp luật…
Người tiêu dùng có quyền được thông tin về chất lượng mỹ phẩm, có quyền khiếu nại, tố cáo và yêu cầu đơn vị kinh doanh mỹ phẩm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do sử dụng mỹ phẩm sản xuất, lưu thông không đảm bảo chất lượng.
Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Chuc cac ban luon vui ve.
 
PQADate: Ср, 22-11-2006, 15:52:23 | Message # 3
Rat nhiet tinh
Group: Admin
Posts: 375
Reputation: 0
Status: Offline
QUOC HOI

* (SMS: 202088- Khong gui qua Fax) - Ngay 10/11/2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da ban hanh Nghi quyet 1053/2006/NQ-UBTVQH11 ve viec giai thich khoan 6 Dieu 19 cua Luat Kiem toan Nha nuoc.

CHINH PHU

* (SMS: 20324 - Khong gui qua Fax) - Ngay 15/11/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Chi thi 36/2006/CT-TTg ve viec thuc hien Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu ve day manh sap xep, doi moi, phat trien va nang cao hieu qua doanh nghiep Nha nuoc giai doan 2006 - 2010.

* (SMS: 202096 - Khong gui qua Fax) - Ngay 14/11/2006, Chinh phu da ban hanh Nghi quyet 30/2006/NQ-CP ve viec xet duyet quy hoach su dung dat den nam 2010 va ke hoach su dung dat 5 nam (2006 - 2010) cua tinh Dak Nong.

* (SMS: 202097 - Khong gui qua Fax) - Ngay 14/11/2006, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh 262/2006/QD-TTg ve viec phe duyet Quy hoach tong the phat trien kinh te - xa hoi tinh Thai Binh den nam 2020.

* (SMS: 202095 - Khong gui qua Fax) - Ngay 14/11/2006, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 135/2006/ND-CP ve viec dieu chinh dia gioi hanh chinh xa, huyen, thanh lap xa, mo rong va doi ten thi tran Muong ang thuoc huyen Tuan Giao, huyen Muong Cha, thanh lap huyen Muong ang, tinh Dien Bien.

* (SMS: 202094 - Khong gui qua Fax) - Ngay 10/11/2006, Van phong Chinh phu da ban hanh Cong van 6594/VPCP-NN ve viec thuc hien cong tac di dan, tai dinh cu Du an thuy dien Son La.

BO Y TE

* (SMS: 202089 - Khong gui qua Fax) - Ngay 14/11/2006, Bo Y te da ban hanh Quyet dinh 36/2006/QD-BYT ve viec ban hanh "Quy dinh ve thu lam sang trang thiet bi y te".

* (SMS: 202087 - Khong gui qua Fax) - Ngay 10/11/2006, Bo Y te da ban hanh Thong tu 12/2006/TT-BYT ve viec huong dan kham benh nghe nghiep.

LIEN BO

* (SMS: 202085 - Khong gui qua Fax) - Ngay 14/11/2006, Bo Y te, Bo Tai chinh va Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi da ban hanh Thong tu lien tich 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLDTBXH ve viec sua doi, bo sung mot so diem Thong tu lien bo so 14/TTLB ngay 30/9/1995 cua lien Bo Y te - Tai chinh - Lao dong, Thuong binh va Xa hoi - Ban Vat gia Chinh phu huong dan thuc hien viec thu mot phan vien phi.

* (SMS: 20319 - Khong gui qua Fax) - Ngay 08/11/2006, Bo Ngoai giao, Bo Noi vu, Bo Tai chinh va Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi da ban hanh Thong tu lien tich 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLDTBXH ve viec huong dan thuc hien Nghi dinh so 157/2005/ND-CP ngay 23/12/2005 cua Chinh phu quy dinh mot so che do doi voi can bo, cong chuc cong tac nhiem ky tai co quan Viet Nam o nuoc ngoai.

BO NONG NGHIEP

* (SMS: 20311 - Khong gui qua Fax) - Ngay 07/11/2006, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon da ban hanh Quyet dinh 100/2006/QD-BNN ve viec quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va to chuc bo may cua Cuc Lam nghiep.

BO BUU CHINH VIEN THONG

* (SMS: 202098 - Khong gui qua Fax) - Ngay 06/11/2006, Bo Buu chinh, Vien thong da ban hanh Thong tu 05/2006/TT-BBCVT ve viec huong dan thuc hien Chuong trinh cung cap dich vu vien thong cong ich den nam 2010.

BO TAI CHINH

* (SMS: 304495 - Khong gui qua Fax) - Ngay 03/11/2006, Tong cuc Thue da ban hanh Cong van 4071/TCT-PCCS ve viec thue GTGT doi voi hang hoa cung cap cho doanh nghiep che xuat.

BO VAN HOA THONG TIN

* (SMS: 202101 - Khong gui qua Fax) - Ngay 17/10/2006, Bo Van hoa thong tin da ban hanh Quyet dinh 88/2006/QD-BVHTT ve viec ban hanh cac mau to khai, giay chung nhan dang ky quyen tac gia, quyen lien quan.


Chuc cac ban luon vui ve.
 
Diễn đàn » Pháp luật » Các văn bản pháp luật mới » VIETLAW-SMS (45/2006)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Хостинг от uCoz